Trát (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Trát)

Trát có thể là:

  • Trát (pháp luật) một loại văn bản ra lệnh hay triệu tập của cơ quan nhà nước (thường là tòa án) đến các đối tượng có liên quan
  • Một công đoạn trong việc xây dựng, với việc dùng nguyên liệu để làm phẳng các tường, nền hay trém vật liệu vào những chỗ hở, lồi lõm rồi chà đi chà lại nhiều lần ví dụ: Trát tường