Trâu (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trâu có thể chỉ: