Trình Cống (tiếng Trung: 呈贡区), Hán Việt: Trình Cống khu là một quận thuộc Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Diện tích quận này là 541 km2, dân số năm 2003 là 160.000 người. Chính quyền quận đóng ở trấn Long Thành.

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

TrấnSửa đổi

  • Long Thành (龙城街道)
  • Đấu Nam (斗南街道)
  • Lạc Dương (洛羊街道)
  • Thất Điện (七甸街道)
  • Ngô Gia Doanh (吴家营街道)
  • Lạc Long (洛龙街道)
  • Ô Long (乌龙街道)
  • Vũ Hoa (雨花街道)
  • Đại Ngư (大渔街道)
  • Mã Kim Phố (马金铺街道)

Tham khảoSửa đổi