Một trình gỡ lỗi hay công cụ gỡ lỗi (tiếng Anh: debugger hay debugging tool) là một chương trình máy tính được dùng để kiểm thửgỡ lỗi cho chương trình khác (chương trình "đích").

Trình gỡ lỗi Winpdb

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Tổng quát
  • Sanjeev Kumar Aggarwal and M. Sarath Kumar (2003). “Debuggers for Programming Languages”. Trong Y.N. Srikant and Priti Shankar (biên tập). The Compiler Design Handbook: Optimizations and Machine Code Generation. Boca Raton, Florida: CRC Press. tr. 295–327. ISBN 978-0-8493-1240-3.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
  • Jonathan B. Rosenberg (1996). How Debuggers Work: Algorithms, Data Structures, and Architecture. John Wiley & Sons. ISBN 0-471-14966-7.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
Đặc biệt

Liên kết ngoài sửa