Trò chơi chiến lược

loại trò chơi trong đó kỹ năng ra quyết định của người chơi có ý nghĩa cao trong kết quả

Trò chơi chiến lược là một trò chơi (video hoặc trên bàn) trong đó các kỹ năng ra quyết định độc lập và trong bối cảnh không bị thúc ép của người chơi có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định kết quả. Hầu như tất cả các trò chơi chiến lược đều yêu cầu cách tư duy theo cây quyết định, và có khả năng định hướng theo tình huống.

Cờ vua là một trong những trò chơi chiến lược được biết đến nhiều nhất và thường xuyên được chơi.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi