Mặt trăng

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Trăng lưỡi liềm)

Mặt trăng có thể là: