Huyện tự trị dân tộc Hồi Trương Gia Xuyên (chữ Hán phồn thể: 張家川回族自治縣, chữ Hán giản thể: 张家川回族自治县) là một huyện tự trị dân tộc Hồi thuộc địa cấp thị Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện tự trị này có diện tích 1311 km², dân số năm 2004 là 320.000 người. Huyện lỵ đóng ở trấn Trương Gia Xuyên. Mã số bưu chính là 741500. Về mặt hành chính, huyện tự trị này được chia thành 2 trấn, 17 hương.

  • Trấn: Trương Gia Xuyên, Long Sơn.
  • Hương: Thượng Ma, Lưu Bảo, Trương Miên, Hồ Xuyên, Mộc Hà, Tứ Phương, Đại Dương, Xuyên Vương, Mã Quan, Liên Ngũ, Lương Sơn, Hỉ Môn, Trương Lương, Bình An, Diêm Gia, Mã Lộc và Cừ Tử

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa