Trương Huân

trang định hướng Wikimedia

Trương Huân có thể là tên của một số nhân vật:

  • Trương Huân, thuộc tướng của quân phiệt Viên Thuật cuối thời Đông Hán.
  • Trương Huân, võ tướng đầu thời Bắc Tống.
  • Trương Huân (1854-1923), quân phiệt thời Thanh mạt đầu Trung Hoa Dân quốc.
  • Tên gốc Hán Việt (Jang Hun; Hangul: 장훈, Hanja: 張勲) của cựu vận động viên bóng chày chuyên nghiệp người Nhật Bản gốc Hàn Harimoto Isao (Kanji: 張本勲, Trương Bản Huân).