Trương Thúy Sơn là ngũ đệ tử của Trương Tam Phong và cũng là cha của Trương Vô Kỵ. Trương Thúy Sơn là người hợp ý nhất với Trương Tam Phong vì ngộ tính cao và tài hoa. Trương Thúy Sơn lấy Ân Tố Tố, con gái của ‘’Bạch Mi Ưng Vương’’ Ân Thiên Chính, sau đó cả hai cùng Tạ Tốn bị trôi dạt đến Băng Hỏa đảo. Con trai của hai vợ chồng Trường Thúy Sơn, Trương Vô Kỵ, sau đó đã nhận Tạ Tốn làm cha nuôi (nghĩa phụ).

Sau khi trở lại Trung thổ sau 10 năm xa cách, Trương Thúy Sơn và vợ đã tự vẫn, phần vì cảm thấy có lỗi với Du Đại Nham, và cũng để bảo vệ tung tích của nghĩa huynh Tạ Tốn trước sức ép của Lục đại phái.

Khi tìm kiếm tung tích của Đồ Long đao, anh ta đã gặp Ân Tố Tố, nhưng vào thời điểm đó, anh ta không biết rằng Ân Tố Tố là người đã hại Du Đại Nham.

Tại đại hội trên đảo Vương Bàn Sơn, Ân Tố Tố đã bị Tạ Tốn, là người đứng thứ ba trong Tứ đại hộ giáo Pháp vương bắt và trôi dạt đến Băng Hỏa Đảo.

Mười năm sau, Trương Thúy Sơn, cùng với vợ là Ân Tố Tố và con trai Trương Vô Kỵ, trở về trung thổ từ Băng Hỏa Đảo.


 
 
Ân Thiên Chính
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ân Dã Vương
 
Ân Tố Tố
 
Trương Thúy Sơn
 
Nhữ Dương Vương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ân Ly
 
 
 
Trương Vô Kỵ
 
Triệu Mẫn
 
Vương Bảo Bảo
 
Chỉnh sửa Yi Tian Tu Long Ji Wu Dang Qi Xia
Tống Viễn Kiều - Yu Lianzhou - Yu Yuyan - Zhang Songxi - Zhang Cuishan - Yin Lites - Mo Sheng Valley