Trương Thị Huệ (sinh năm 1961) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Thái Nguyên.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 28/1/1961

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Sán Dìu

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Khánh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân thương mại

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Ngày vào đảng: 3/4/1995

Nơi ứng cử: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, XII

Tham khảoSửa đổi