Trương Thị Thu Trang (sinh năm 1984) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Tiền Giang.[1]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 15/9/1984

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Dược học

Nghề nghiệp, chức vụ: Giảng viên khoa Dược Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Tiền Giang

Nơi làm việc: Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Tiền Giang

Nơi ứng cử: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảoSửa đổi