Trương Trạch Đoan (phồn thể: 張擇端; giản thể: 张择端; bính âm: Zhāng Zéduān; Wade-Giles: Chang Tse-tuan) (1085-1145), tự Chính Đạo là một họa sĩ nổi tiếng Trung Quốc vào thế kỷ 12 trong thời chuyển tiếp Bắc Tống sang Nam Tống.

Chi tiết của bản gốc Thanh minh thượng hà đồ của Trương Trạch Đoan, đầu thế kỷ 12
Chi tiết của Thanh minh thượng hà đồ, bản vẽ lại vào thế kỷ 18.

Tiểu sử sửa

Ông sinh ra ở Đông Vũ (nay thuộc huyện Chư Thành, Sơn Đông). Có bằng chứng cho thấy ông là một họa sĩ triều đình triều Bắc Tống. Ông nổi tiếng với bức Thanh minh thượng hà đồ.

Ghi chú sửa

Tham khảo sửa

  • Needham, Joseph (1986). Science and Civilization in China: Volume 4, Physics and Physical Technology, Part 3, Civil Engineering and Nautics. Taipei: Caves Books Ltd.