Trương Văn Hai (sinh 1958[1]) là một sĩ quan cấp cao của Quân đội nhân dân Việt Nam, hàm Thiếu tướng, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Trương Văn Hai
Chức vụ
Nhiệm kỳ2010 – 2018
Vị trí Việt Nam
Thông tin chung
Sinh1958
Binh nghiệp
Thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam
Cấp bậc

Chú thích sửa

Tham khảo sửa