Trường Đại học Dược khoa Sài Gòn

Trường Đại học Dược khoa Sài Gòn là cơ sở giáo dục phụ thuộc Viện Đại học Sài Gòn của Việt Nam Cộng hòa. Trường Dược khoa hoạt động từ năm 1961 đến 1975 thì giải thể.

Lịch sửSửa đổi

Trường Dược khoa từ năm 1954 là một cơ sở tổng hợp chung của y khoa lẫn dược khoa. Tháng Tám năm 1961 thời Đệ Nhất Cộng hòa, chính phủ cho tách phân khoa dược khỏi y khoa và lập trường Đại học Dược khoa Sài Gòn, lấy trụ sở chính ở số 169 đường Công lý.[1] Tháng Tư năm 1964, trường sở chuyển về Thành Cộng hòa, số 41 đường Cường Để.[2]

Trường có ba khoa trưởng trong thời gian 1961-1975.

Học trìnhSửa đổi

Sinh viên nhập học phải có bằng Tú tài II thuộc ban A (khoa học) hoặc B (toán học). Chương trình học kéo dài 5 năm. Khi tốt nghiệp, sinh viên lãnh bằng "Dược sĩ Quốc gia" (Diplôme de Pharmacien d’État).

Tham khảo & Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Sau năm 1975 là đường Nam Kỳ Khởi nghĩa
  2. ^ Sau năm 1975 là đường Đinh Tiên Hoàng
  3. ^ Giáo sư "Tô Đồng qua đời..."