Trường Đồng Khánh

trang định hướng Wikimedia

Trường Đồng Khánh có thể là một trong số các ngôi trường sau đây: