Trường (vật lý)

đại lượng vật lý

Trong vật lý, trường là một trong hai dạng tồn tại của vật chất, là thực thể vật lý tồn tại trong không gian xung quanh các vật thể (hoặc hệ thống các vật thể) để thực hiện tương tác qua khoảng cách không-thời gian.

Nó thước được mô tả bằng một số hay một ten-xơ ứng với mỗi điểm của không-thời gian.

Trường cổ điểnSửa đổi

Trường hấp dẫn NewtonSửa đổi

Trường điện từ họcSửa đổi

Trường điện tĩnhSửa đổi

Trường từ tĩnhSửa đổi

Trường điện động lựcSửa đổi

Trường hấp dẫn trong thuyết tương đối rộngSửa đổi

Trường lượng tửSửa đổi

Lý thuyết trườngSửa đổi

Đối xứngSửa đổi

Đối xứng không gianSửa đổi

Đối xứng nội tạiSửa đổi

Lý thuyết trường thống kêSửa đổi

Tham khảoSửa đổi