Trường Cao đẳng Y tế Huế


Trường Cao đẳng Y tế Huế, tọa lạc tại đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lịch sử hình thànhSửa đổi

 • Trường Cao đẳng Y tế Huế ngày nay tiền thân là trường Y tá Quốc gia Huế, được thành lập theo các nghị định: Nghị số 2008 ngày 12/04/1948 của Khâm sứ Nam Kỳ, Nghị định số 1038 ngày 03/04/1950 của Thủ Hiến Bắc Việt, Nghị định số 64 ngày 29/12/1951 của Thủ Hiến Trung Việt.
 • Trong giai đoạn này ở Việt Nam có 03 trường Y tá Quốc gia. Trường Y tá Quốc gia Huế chính thức khai giảng vào tháng 03/1952, đến tháng 7/1959 chuyển thành trường Cán sự điều dưỡng Huế, sau khi đào tạo được 5 khóa.
 • Trường Y tá Quốc gia có những bước tiến cụ thể là đào tạo y tá và sau đó chuyển thành trường Cán sự y tế điều dưỡng Huế làm nhiệm vụ đào tạo cán sự y tế điều dưỡng và tá viên điều dưỡng.
 • Sau ngày Thừa Thiên Huế giải phóng (26/3/1975), ngành y tế tiếp quản 2 trường Cán sự điều dưỡng Huế và trường Nữ hộ sinh, thành lập trường Cán bộ Y tế Thừa Thiên Huế. Tháng 6/1976 hợp nhất 3 tỉnh Bình Trị Thiên, 3 trường Cán bộ Y tế Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị sáp nhập lại thành trường Trung học Y tế Bình Trị Thiên. Nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo Y sỹ đa khoa, Nữ hộ sinh, Y tá điều dưỡng phục vụ trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
 • Đến tháng 7/1989, Trường Trung học Y tế Bình Trị Thiên được đổi tên thành Trường Trung học Y tế Thừa Thiên Huế  làm nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế trung học cho 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
 • Đến tháng 11/2005, trường Trung học Y tế Thừa Thiên Huế được nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế Huế theo Quyết định số 6284/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/11/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Những mốc chính trong quá trình phát triển của Trường

- Trường Cao đẳng Y tế Huế nguyên là Trung tâm Huấn luyện điều dưỡng chuyển tiếp từ trường Y tá quốc gia Huế, khai giảng khóa đầu tháng 3/1952, sau đó chuyển thành trường Cán sự Điều dưỡng Huế.

- Tháng 6/1976 hợp nhất 3 trường Cán bộ Y tế ở Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị thành trường Trung học Y tế Bình Trị Thiên.

- Tháng 7/1989, trường Trung học Y tế Bình Trị Thiên được đổi tên thành trường Trung học Y tế Thừa Thiên Huế trực thuộc Sở Y tế Thừa Thiên Huế.

- Ngày 09 tháng 11 năm 2005, trường Trung học Y tế Thừa Thiên Huế được nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế Huế theo Quyết định số 6284/QĐ-BGD&ĐT ngày 9 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban giám hiệuSửa đổi

Hiệu trưởng: TS. BS. Nguyễn Văn Tuấn

Phó Hiệu trưởng: Ths. BS. Lê Thị Phương Nhi

Phó Hiệu trưởng: TS. Đặng Phước Hải

Các phòng, banSửa đổi

 • Phòng Đào tạo
 • Phòng Tổ chức - Hành chính
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính
 • Phòng Quản lý HSSV
 • Phòng Quản trị - Đời sống
 • Phòng Nghiên cứu Khoa học - HTQT

Các khoa, bộ mônSửa đổi

 • Khoa Y
 • Khoa Điều dưỡng
 • Khoa Dược
 • Khoa Khoa học Cơ bản
 • Bộ môn Văn hóa
 • Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học
 • Bộ môn Giáo dục Thể chất - Quốc phòng
 • Bộ môn Chính trị - Pháp luật

Chú thíchSửa đổi

Trang chủ: http://cdythue.edu.vn