Trường Hưng, Hồ Châu

huyện
(đổi hướng từ Trường Hưng (huyện))

Trường Hưng (chữ Hán phồn thể:長興縣, chữ Hán giản thể: 长兴县, âm Hán Việt: Trường Hưng huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 1388 km², dân số 620.000 người. Mã số bưu chính của Trường Hưng là. Chính quyền nhân dân huyện Trường Hưng đóng ở số 3, phố Huyện Tiền, trấn Trĩ Thành. Về mặt hành chính, huyện Trường Hưng được chia thành 10 trấn, 6 hương. Tổng cộng có 56 xã khu, 23 khu cư dân, 226 ủy ban thôn.

  • Trấn: Trĩ Thành, Hồng Kiều, Lâm Thành, Tư An, Tiểu Phổ, Hòa Bình, Môi Sơn, Giáp Phổ, Hồng Tinh Kiều, Lý Gia Hạng.
  • Hương: Thủy Khẩu, Lư Sơn, Bạch Hiện, Hoè Khản, Nhị Giới Lĩnh.

Tham khảoSửa đổi