Trường Khánh Huệ Lăng

Trường Khánh Huệ Lăng (長慶慧稜; chángqìng huìléng; chōkei e-ryō; 854-932;) là thiền sư Trung Quốc, sống vào thời Hậu Đường, nối pháp Tuyết Phong Nghĩa Tồn. Dưới ông có 26 đệ tử khai ngộ.

Cơ duyênSửa đổi

Ông họ Tôn, quê ở Diêm Quan Hàn Châu. Năm 13 tuổi, ông xuất gia thụ giới tại chùa Thông Huyền, Tô Châu và sau đó đi tham vấn nhiều thiền sư như Linh Vân Chí Cần.

Sau ông đến Tuyết Phong và ở lại đây. Mặc dù nhiều lần đến Tuyết Phong độc tham nhưng ông vẫn không ngộ nhập. Tương truyền ông ngồi rách bảy cái bồ đoàn mà vẫn không hội. Tuyết Phong bảo sẽ giao cho ông một thang thuốc dành cho một con ngựa chết nếu ông chấp nhận và khuyên ông từ nay không nên đến độc tham nữa, cứ toạ thiền im lặng như một cột trụ trong lửa nhiều năm, sau sẽ tự ngộ. Một đêm, sau đó khoảng hơn hai năm thực hiện lời dạy này bỗng nhiên tâm sư náo động. Ông không ngồi yên được và đứng dậy đi dạo trong vườn. Khi trở về, ông cuốn rèm tre lên thấy ngọn đèn leo lét bỗng nhiên đại ngộ. Ông liền làm bài kệ:

Rất sai cũng rất sai

Vừa cuốn rèm lên thấy thiên hạ

Có người hỏi ta là tông gì

Cầm cây phất tử nhằm miệng đánh.

(Dã đại sai hĩ dã đại sai hĩ

Quyện khởi liêm lai kiến thiên hạ

Hữu nhân vấn ngã thị hà tông

Niêm khởi phất tử phách khẩu đả)

Thiền sư Huyền Sa không tin, cho rằng bài kệ này do thần thức làm và muốn thử lại. Ông bèn trình bài kệ thứ hai rất nổi tiếng:

Chính trong vạn tượng hiện toàn thân

Chỉ người tự nhận mới là gần

Thuở xưa lầm nhắm ngoài đường kiếm

Ngày nay xem lại: Băng trong lò!

(Vạn tượng chi trung độc lộ thân

Duy nhân tự khẳng nãi vi thân

Tích thời mậu hướng đồ trung mịch

Kim nhật khán như hoả lí băng)

Tuyết Phong nghe kệ nhìn Huyền Sa bảo: "Không thể do ý thức làm ra." Sau, ông hỏi Tuyết Phong: "Một đường từ trước chư Thánh truyền trao thỉnh thầy chỉ dạy. Tuyết Phong lặng thinh. Ông lễ bái rồi lui. Tuyết Phong mỉm cười thầm Ấn khả."

Ông ở Tuyết Phong 29 năm, sau đó nhận lời mời của Thích sử Huyền Châu là Vương Diên Bân đến trụ trì tại Chiêu Khánh. Chẳng bao lâu, ông lại nhận lời đến Tây Viện, phủ Trường Lạc, để hiệu là Trường Khánh.

Ông dạy chúng: "Nếu ta thuần nêu xướng tông thừa thì nên đóng kín cửa pháp đường bởi do Tột pháp thì không dân.Một vị tăng hỏi: Chẳng sợ không dân, thỉnh thầy tột pháp. Ông bảo: Lại bỏ rơi chỗ nào?"

Ông hoằng hoá 27 năm, môn đệ có đến 1500 người, môn phong của Tuyết Phong cao vút. Đến đời Hậu Đường niên hiệu Trường Hưng năm thứ ba (932), ngày 17 tháng năm, ông viên tịch, thọ 79 tuổi, 60 tuổi hạ.

Tham khảoSửa đổi

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
  • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.