Trường Lĩnh (chữ Hán giản thể:长岭县) là một huyện thuộc địa cấp thị Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 5787 ki-lô-mét vuông, dân số 640.000 người. Mã số bưu chính là 131500. Chính quyền huyện đóng tại trấn Trường Lĩnh. Về mặt hành chính, huyện này được chia thành 12 trấn, 19 hương.

  • Trấn: Trường Lĩnh, Thái Bình Xuyên, Cự Bảo Sơn, Thái Bình Sơn, Tiền Thất Hiệu, Tân An, Tam Thanh Sơn, Đại Hưng, Bắc Chính, Vĩnh Cửu, Lưu Thủy, Lợi Phát Thịnh.
  • Hương: Tam Thập Hiệu, Đông Lục Hiệu, Tập Thể, Quang Minh, Vĩnh Thăng, Thất Toát, Tam Đoàn, Song Long, Quảng Thái, Long Phong, Bát Thập Bát Hiệu, Yêu Đà Tử, Tân Phong.

Tham khảo sửa