Trường Quốc gia Âm nhạc Huế

Trường Quốc gia Âm nhạc Huế là một cơ sở giáo dục chuyên về âm nhạc nhất là nhạc truyền thống Việt Nam. Trường hoạt động từ năm 1962 đến năm 1975 thì giải thể.

Lịch sửSửa đổi

Địa điểm của Trường là nhà hát Duyệt Thị Đường trong Đại Nội, Huế.[1]

Các giáo sư danh tiếng từng giảng dạy ở cơ sở này gồm có Trần Kích (nhã nhạc), Nguyễn Hữu Ba, Nguyễn Kế (ca Huế).[2] Sinh viên do Trường đào tạo có những người thành tài như nhạc sĩ Hoàng Ngọc Quỳnh, Trần Quang Lộc.

Giám đốcSửa đổi

Nhân vật liên quanSửa đổi

Chú thíchSửa đổi