Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ Princeton

Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ Princeton (trước đây là Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ Woodrow Wilson) là một trường chính sách công chuyên nghiệp thuộc Viện Đại học Princeton. Được thành lập vào năm 1930, trường cung cấp một loạt các môn học toàn diện trong các lĩnh vực phát triển quốc tế, chính sách đối ngoại, khoa học công nghệ, kinh tếtài chính thông qua các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Trường luôn được xếp hạng là một trong những cơ sở đào tạo tốt nhất về quan hệ quốc tế và các vấn đề công trong nước cũng như trên thế giới.[1] Tạp chí Chính sách Đối ngoại vào năm 2015 đã xếp hạng trường đứng thứ 2 trên thế giới về giảng dạy quan hệ quốc tế ở cấp độ đại học và thứ 4 ở cấp độ cao học.[2]

Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ Princeton
Princeton School of Public and International Affairs
Hội trường Robertson
Loại hìnhTư thục
Thành lập1930
Tổ chức mẹ
Đại học Princeton
Liên kếtHiệp hội các trường chuyên nghiệp về quan hệ quốc tế
Giám đốcCecilia Rouse
Giảng viên
85 giảng viên toàn thời gian và 45 bán thời gian
Sinh viên300 sinh viên hệ cử nhân và 190 hệ cao học
Vị trí,
tiểu bang New Jersey
,
Hoa Kỳ
Websitespia.princeton.edu

Chú thích sửa

  1. ^ “International Affairs Grad School Guide” (PDF). Foreign Policy Association.
  2. ^ “The Best International Relations Schools in the World”. Foreign Policy.