Mở trình đơn chính

Trường Xuân (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trường Xuân có thể là dùng để chỉ:

Địa danhSửa đổi

Thực vậtSửa đổi

Nhân danhSửa đổi