Mở trình đơn chính

Trường nội trú là trường học nơi một số hay tất cả học sinh học và sống trong năm học với các học sinh khác, cũng như với các thầy cô.

Tham khảoSửa đổi