Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hay còn được gọi Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, là người đứng đầu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam
Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Le Hoai Trung - UNIDO General Conference, Lima, 3 December 2013 (2).jpg
Đương nhiệm
Lê Hoài Trung

từ 19/03/2021
Dinh thự2C, Hoàng Văn Thụ, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
Bổ nhiệm bởiBộ Chính trị
Nhiệm kỳ5 năm
Người đầu tiên giữ chứcNguyễn Chí Thanh
Thành lập11/1949
WebsiteBan Đối ngoại Trung ương

Ban Đối ngoại Trung ương được tổ chức gồm Trưởng ban và các Phó trưởng ban, đồng thời là cơ quan tham mưu cấp cao của Đảng về vấn đề đối ngoại và quan hệ quốc tế trong Đảng vì vậy thường do Ủy viên Trung ương Đảng hoặc Bí thư Trung ương Đảng nắm giữ.

Trưởng ban thường là đặc phái viên cho Tổng Bí thư hoặc Trung ương Đảng trong các cuộc tiếp xúc với các lãnh tụ Đảng và các phong trào cánh tả thế giới.

Lịch sửSửa đổi

Ngày 1/11/1949 tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra nghị quyết thành lập Phòng Lào - Miên Trung ương là cơ quan chuyên trách đối ngoại của Đảng. Nguyễn Chí Thanh được cử phụ trách phòng.

Từ năm 1953-8/1955, Phạm Văn Đồng được cử phụ trách, Nguyễn Chấn làm Trưởng phòng, Nguyễn Văn Hồng làm Phó Trưởng phòng.

Năm 1955, phòng được đổi tên thành Ban Lào - Miên Trung ương, đến năm 1957 đổi thành Ban Biên chính Trung ương với nhiệm vụ mở rộng giúp Trung ương xử lý quan hệ với các Đảng khác trên thế giới.

Đến năm 1958, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra quyết định thành lập Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ung Văn Khiêm được cử làm Trưởng ban.

Ngày 7/3/1960, Ban Bí thư ra Nghị quyết thành lập Ban Công tác Đối ngoại Trung ương. Phạm Văn Đồng được phân công làm Trưởng ban; Tố Hữu, Ung Văn Khiêm, Xuân Thủy, Cao Hồng Lãnh, Đặng Viết ChâuSong Tùng làm Phó Trưởng ban.

Ngày 28/1/1983, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 17/QĐ-TW đổi tên thành Ban Đối ngoại Trung ương.

Danh sách các Trưởng banSửa đổi

Họ và tên Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh 11/1949-1954 Ủy viên Bộ Chính trị
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Quốc gia và dân quân Việt Nam
Trưởng phòng Lào - Miên Trung ương

Phạm Văn Đồng
1954-8/1955 Ủy viên Bộ Chính trị
Phó Thủ tướng Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Trưởng phòng Lào - Miên Trung ương
Lê Đức Thọ 8/1955-1957 Ủy viên Bộ Chính trị
Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Trưởng ban Lào - Miên Trung ương
Phạm Hùng 1957-5/1958 Ủy viên Bộ Chính trị
Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
Trưởng ban Biên chính Trung ương
Ung Văn Khiêm 5/1958-3/1960 Ủy viên Trung ương Đảng
Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương
Phạm Văn Đồng 3/1960-6/1961 Ủy viên Bộ Chính trị
Thủ tướng Chính phủ
Trưởng ban Ban Công tác Đối ngoại Trung ương
Hoàng Văn Hoan 6/1961-4/1966 Ủy viên Bộ Chính trị
Trưởng ban Ban Công tác Đối ngoại Trung ương
Xuân Thủy 4/1966-12/1979 Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Trưởng ban Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương
Trưởng ban Công tác miền Tây
Nguyễn Thành Lê 1/1980-3/1982 Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương
Vũ Quang 3/1982-1/1983 Ủy viên Trung ương Đảng
Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương
1/1983-12/1986 Ủy viên Trung ương Đảng
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương
Hoàng Bích Sơn 12/1986-6/1991 Ủy viên Trung ương Đảng
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương
Hồng Hà 6/1991-6/1996 Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương
Nguyễn Văn Son 6/1996-8/2007 Ủy viên Trung ương Đảng
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương
Trần Văn Hằng 8/2007-6/2009 Ủy viên Trung ương Đảng
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương
Hoàng Bình Quân 6/2009-19/3/2021 Ủy viên Trung ương Đảng
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương
Lê Hoài Trung 19/3/2021-nay Ủy viên Trung ương Đảng
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương

Tham khảoSửa đổi