Biểu đồ cho thấy sự chuyển hóa của các pha khác nhau.

Trạng thái vật chất là những hình thức khác nhau của pha của vật chất. Trạng thái rắn có đặc điểm bởi tính chất phản kháng lại sự thay đổi hình dạng; Chất lỏng là một chất lưu mà các phân tử cấu tạo nên nó có liên kết không chặt so với liên kết rắn và có hình dạng phụ thuộc vào vật chứa nó.[1]; chất khí là tập hợp các nguyên tử hay phân tử hay các hạt nói chung trong đó các hạt có thể tự do chuyển động trong không gian.

4 trạng thái thường gặpSửa đổi

RắnSửa đổi

LỏngSửa đổi

KhíSửa đổi

PlasmaSửa đổi

Phản vật chấtSửa đổi

Trạng thái nhiệt độ thấpSửa đổi

Trạng thái năng lượng caoSửa đổi

Quark-gluon plasma

Trạng thái đề xuấtSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ White, Frank (2003). Fluid mechanics. New York: McGraw-Hill. tr. p. 4. ISBN 0-07-240217-2. 

Liên kết ngoàiSửa đổi