Biểu đồ cho thấy sự chuyển hóa của các pha khác nhau.

Trạng thái vật chất là những hình thức khác nhau của pha của vật chất. Trạng thái rắn có đặc điểm bởi tính chất phản kháng lại sự thay đổi hình dạng; Chất lỏng là một chất lưu mà các phân tử cấu tạo nên nó có liên kết không chặt so với liên kết rắn và có hình dạng phụ thuộc vào vật chứa nó.[1]; chất khí là tập hợp các nguyên tử hay phân tử hay các hạt nói chung trong đó các hạt có thể tự do chuyển động trong không gian.

Vật chất năng lượng thấp (Low-energy states)Sửa đổi

Trạng thái cổ điển (Classical states)Sửa đổi

RắnSửa đổi

LỏngSửa đổi

KhíSửa đổi

PlasmaSửa đổi

Trạng thái hiện đại (Moder states)Sửa đổi

Ngưng tụ Bose-Einstein (Bose–Einstein condensate (BEC))Sửa đổi

Vật chất suy biến (Degenerate matter)Sửa đổi

Vật chất dạng photon (Photonic molecule)Sửa đổi

Vật chất lượng tử (quantum matter)Sửa đổi

Siêu dẫn (Superconductivity)Sửa đổi

Thủy tinh xoay tự cảm (Self-induced spin glass)[2][3]Sửa đổi

Vật chất năng lượng rất cao (Very high energy states)Sửa đổi

Quark–gluon plasma (Quark–gluon plasma)Sửa đổi

Phản vật chấtSửa đổi

Trạng thái đề xuấtSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ White, Frank (2003). Fluid mechanics. New York: McGraw-Hill. tr. p. 4. ISBN 0-07-240217-2. 
  2. ^ “Các nhà khoa học phát hiện trạng thái vật chất thứ 5, mở ra tiềm năng mới về trí tuệ nhân tạo”. Trí Thức Trẻ. 4 tháng 6 năm 2020. 
  3. ^ Kamber, Umut; Bergman, Anders; Eich, Andreas; Iuşan, Diana; Steinbrecher, Manuel; Hauptmann, Nadine; Nordström, Lars; Katsnelson, Mikhail; Wegner, Daniel (27 tháng 5 năm 2020). “Self-induced spin glass state in elemental and crystalline neodymium” [Trạng thái thủy tinh xoay tự cảm trong nguyên tố và tinh thể Neodymi]. Science (bằng tiếng Anh).  Đã định rõ hơn một tham số trong |tác giả=|họ= (trợ giúp); Đã định rõ hơn một tham số trong |tác giả=|họ= (trợ giúp); Đã định rõ hơn một tham số trong |tác giả 2=|họ 2= (trợ giúp); Đã định rõ hơn một tham số trong |tác giả 3=|họ 3= (trợ giúp); Đã định rõ hơn một tham số trong |tác giả 4=|họ 4= (trợ giúp); Đã định rõ hơn một tham số trong |tác giả 5=|họ 5= (trợ giúp); Đã định rõ hơn một tham số trong |tác giả 6=|họ 6= (trợ giúp); Đã định rõ hơn một tham số trong |tác giả 7=|họ 7= (trợ giúp); Đã định rõ hơn một tham số trong |tác giả 8=|họ 8= (trợ giúp); Đã định rõ hơn một tham số trong |tác giả 9=|họ 9= (trợ giúp)

Liên kết ngoàiSửa đổi