Trảng Bom (định hướng)

Trảng Bom là một huyện thuộc tỉnh Đồng Nai ở vùng Đông Nam Bộ Việt Nam. Ngoài ra, tên gọi Trảng Bom còn có thể chỉ:

  • Thị trấn Trảng Bom, huyện lỵ huyện Trảng Bom (trước đó là huyện lỵ huyện Thống Nhất)
  • Ga Trảng Bom, một nhà ga của tuyến đường sắt Thống Nhất
  • Xã cũ Trảng Bom thuộc huyện Thống Nhất, tồn tại trước năm 1975; sau chia thành hai xã Trảng Bom 1 và Trảng Bom 2.
  • Xã cũ Trảng Bom 1 thuộc huyện Thống Nhất, tồn tại từ sau năm 1975 đến năm 1994; nay tương ứng với địa bàn thị trấn Trảng Bom và xã Sông Trầu thuộc huyện Trảng Bom.
  • Xã cũ Trảng Bom 2 thuộc huyện Thống Nhất, tồn tại từ sau năm 1975 đến năm 1994; nay tương ứng với địa bàn 3 xã Đông Hòa, Tây HòaTrung Hòa thuộc huyện Trảng Bom.