Trấn Vũ (hay Trấn Võ, Chân Vũ, Chấp Minh (執明)) là thần tượng trưng cho sao Bắc cực, thống trị phương Bắc, quản lý các loài thủy tộc trong tín ngưỡng Đạo giáo.

Trấn Vũ (鎮武)
Tượng đồng đen thần Trấn Vũ tại đền Quán Thánh
Thông tin chung
Sinh
Đại La Cảnh Thượng Vô Dục Thiên Cung (大羅境上無慾天宮)
Tôn hiệu
Bắc Phương Chân Vũ Huyền Thiên Thượng Đế (北方眞武玄天上帝)
Thân phụTịnh Lạc Quốc vương (凈樂國王)
Thân mẫuThiện Thắng Hoàng hậu (善勝皇后)
Tôn giáoĐạo giáo

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa