Trầm hương

trang định hướng Wikimedia

Trầm hương có thể là tên của một số loài thực vật thuộc họ Trầm: