Trần Bửu Kiếm (1920 - 2022) là một chính khách Việt Nam. Ông sinh năm 1920 tại Cần Thơ, tốt nghiệp Luật tại Hà Nội, tham gia Tổng hội Sinh viên và tham gia giành chính quyền tại Sài gòn năm 1945 trong Cách mạng Tháng Tám. Ông là đảng viên Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng cộng sản. Năm 1960 ông tham gia thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam, sau là thành viên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.

Ông là Bộ trưởng Phủ Chủ tịch Chính phủ của Cộng hòa miền Nam Việt Nam.[1]

Ông từng là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy viên Đoàn Chủ tịch khóa I, II (đến 1988). Đầu thập niên 2000 ông qua Pháp đoàn tụ với gia đình.

Trần Bửu Kiếm mất ngày 28 tháng 1 năm 2022 tại Paris, Pháp[2]. Gia đình ông có phát tang và tổ chức lễ viếng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham khảo sửa

  1. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2014. Truy cập ngày 11 tháng 9 năm 2016.
  2. ^ https://m.sggp.org.vn/nhan-si-tran-buu-kiem-tu-biet-nhan-gian-o-tuoi-102-792636.html