Trần Công Soạn

Trần Công Xán - Đai thần thời Lê Trung Hưng, quê Kim Đông- Hưng Yên.Đỗ tiến sĩ.Làm quan đến Đồng bình chương sự. Ông được vua Quang Trung đánh giá cao trong số sĩ phu Bắc Hà thời đó. Ông có đi sứ vào Phú Xuân bàn chuyện trả đất cho vua Lê với nhà Tây sơn, vua Quang trung tính mua chuộc Trần Công Xán nhưng không được đành tha về nhưng thuyền đi trên biển cho người đánh đắm. Ông mất năm 58 tuổi. Hiện ở Ninh Bình còn đền thờ ông tương truyền xác ông dạt vào làm thành mốt cái gò nổi trên biển.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Hoàng Lê nhất thống chí, Ngô Gia Văn Phái