Trần Hào

trang định hướng Wikimedia

Trần Hào có thể là:

Trung Quốc sửa

  • Trần Hào (陳豪), nhân vật chính trị nhà Minh.
  • Trần Hào (陳豪), họa sĩ nhà Thanh.
  • Trần Hào (陳豪), diễn viên Hồng Kông.
  • Trần Hào (陳豪), chính khách Trung Quốc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Vân Nam.

Việt Nam sửa

  • Trần Hào, nhà cách mạng Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.