Mở trình đơn chính

Trần Hòa có thể là một trong những nhân vật sau: