Trần Hưng Đạo (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trần Hưng Đạo là tên hiệu của tông thất và danh tướng nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Tên hiệu của ông được đặt cho nhiều địa danh và tổ chức tại Việt Nam:

Địa danhSửa đổi

Đường phốSửa đổi

Trường họcSửa đổi

Xem thêmSửa đổi