Trần Hưng Đạo (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trần Hưng Đạo là tên hiệu của tông thất và danh tướng nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Tên hiệu của ông được đặt cho nhiều địa danh và tổ chức tại Việt Nam:

Địa danh

sửa

Đường phố

sửa

Trường học

sửa

Tàu chiến

sửa

Xem thêm

sửa