Trần Phú (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trần PhúTổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tên ông được đặt cho nhiều địa danh và tổ chức tại Việt Nam:

Địa danhSửa đổi

Tổ chứcSửa đổi

Xem thêmSửa đổi