Trần Phong Sắc

Trần Phong Sắc (chữ Hán: 陳豐色, 1873 - 1928) - bản danh Trần Đình Diệm (chữ Hán: 陳廷焰), tự Phong Sắc (chữ Hán: 豐色), hiệu Đằng Huy (chữ Hán: 滕暉) là một thi sĩ, văn sĩ, soạn giả cải lương.

Tiểu sửSửa đổi

Trần Phong Sắc có nguyên quán tại thôn Tân An, tỉnh Tân An (nay là thành phố Tân An, tỉnh Long An)[1]. Ông khởi nghiệp với việc dạy môn Luân lý cho học sinh từ lớp đệ ngũ đến đệ nhị tại Tân An, thời gian này ông cũng mưu sinh bằng nghề viết sách và dịch cổ văn, tổng cộng có đến 40 cuốn truyện Tàu đã được ông phiên sang tiếng Việt. Vào năm mẹ ông tạ thế, ông tạc tượng mẹ rồi sớm chiều hai buổi dọn cơm nước nhang đèn đến trước tượng rồi mới làm các việc khác. Mãi đến năm 40 tuổi Trần Phong Sắc mới chịu gá nghĩa với một thôn nữ.

Tác phẩmSửa đổi

VănSửa đổi

  • Huấn nữ quốc âm ca (1911)
  • Kim Vân Kiều án (1914)
  • Tân tiếu lâm
  • Sĩ hữu bá hạnh (1925)
  • Vệ sanh thực trị (1927)
  • Bán dạ phi đầu (tập 1, 2 năm 1925 và tập 3, 4 năm 1926)
  • Hậu Vân Tiên diễn ca (1925)
  • Ấu viên tất độc (tiểu học giáo khoa thư, 1925)

TuồngSửa đổi

Vinh danhSửa đổi

Tên ông đã được đặt cho một con đường ở Phường 4, thành phố Tân An, để ghi nhớ những đóng góp quý báu của ông.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Trần Phong Sắc - kỳ nhân đất Tân An xưa”. Cổng thông tin điện tử Long An. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2013.