Trần Tiến Dũng có thể là:

  • Trần Tiến Dũng, chính trị gia sinh năm 1954 tại Hà Tĩnh, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 tỉnh Hà Tĩnh
  • Trần Tiến Dũng, chính trị gia sinh năm 1975 tại Nam Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kì 2016-2021
  • Trần Tiến Dũng, sinh năm 1957, Phó Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng