Mở trình đơn chính

Trần Tiến Dũng có thể là:

  • Trần Tiến Dũng, chính trị gia sinh năm 1954 tại Hà Tĩnh, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 tỉnh Hà Tĩnh
  • Trần Tiến Dũng, chính trị gia sinh năm 1975 tại Nam Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kì 2016-2021