Trần Văn

trang định hướng Wikimedia

Trần Văn có thể là họ tên của:

  • Bảng nhãn Trần Văn: Người xã Ngũ Lão, huyện Phù Cừ (nay thuộc huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên). Đỗ bảng nhãn khoa thi 1550 thời Mạc Tuyên Tông.
  • Đại biểu quốc hội Trần Văn: Đại biểu quốc hội tỉnh Cà Mau.
  • Diễn viên Trần Văn: Diễn viên người Hồng Kông