Trần Văn Độ (định hướng)

(Đổi hướng từ Trần Văn Độ)

Trần Văn Độ có thể là:

  • Trần Văn Độ (sinh năm 1954), người Hà Tĩnh, Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.
  • Trần Văn Độ (sinh năm 1955), người Thái Bình, Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.
  • Trần Văn Độ (sinh năm 1957), người Hà Nội, nghệ nhân nhân dân Việt Nam.