Trần Văn Khánh (sinh 1943) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X. Ông thuộc đoàn đại biểu Bà Rịa - Vũng Tàu.[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X”. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012.