Trần Văn Thời (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trần Văn Thời là một nhà cách mạng Việt Nam dưới thời kháng chiến chống Pháp. Tên ông được đặt cho một số địa danh ở tỉnh Cà Mau như: