Trần mỹ nhân (Tống Thần Tông)

Khâm Từ Trần Hoàng hậu (chữ Hán: 欽慈陳皇后; 1053 hoặc 1058 - 1089), còn được gọi là Trần Mỹ nhân (陳美人) hoặc Trần Quý nghi (陳貴儀), là một phi tần của Tống Thần Tông Triệu Húc và là sinh mẫu của Tống Huy Tông Triệu Cát.

Khâm Từ Trần Hoàng hậu
欽慈陳皇后
Tống Huy Tông sinh mẫu
Thông tin chung
Sinh1053 hoặc 1058
Mất1089
An tángVĩnh Dụ lăng (永裕陵)
Phối ngẫuTống Thần Tông
Triệu Húc
Hậu duệTống Huy Tông
Thụy hiệu
Khâm Từ Hoàng hậu
(欽慈皇后)
Tước hiệu[Tài nhân; 才人]
[Mỹ nhân; 美人]
[Sung nghi; 充儀]
(truy phong)
[Quý nghi; 貴儀]
(truy phong)
[Hoàng thái phi; 皇太妃]
(truy tôn)
[Hoàng thái hậu; 皇太后]
(truy tôn)
Thân phụTrần Thủ Quý

Tiểu sửSửa đổi

Khâm Từ Hoàng hậu Trần thị, nguyên quán ở Khai Phong, là con gái của Trần Thủ Quý (陳守貴), một thường dân không có chức quan. Từ nhỏ có nhan sắc, Trần thị liền được tuyển chọn làm Ngự thị (御侍), hạng thị thiếp danh phận thấp trong Nội đình. Năm Nguyên Phong thứ 5 (1082), tháng 11, Trần thị được phong Tài nhân, sang năm thứ 8 (1085) thì thăng làm Mỹ nhân. Chỉ sinh hạ con trai duy nhất, là Hoàng tử thứ 11 Triệu Cát[1][2].

Sau khi Tống Thần Tông băng hà, Trần Mỹ nhân thương tâm quá độ, xin nguyện đến hầu ở Vĩnh Dụ lăng (永裕陵). Năm Nguyên Hựu thứ 4 (1089), ngày 29 tháng 6 (âm lịch), Trần Mỹ nhân qua đời, khi 32 tuổi (Tống hội yếu cảo tập ghi là mất khi 36 tuổi)[3][4]. Sang Tháng 7 cùng năm, Triết Tông truy tặng Sung nghi (充儀). Năm Thiệu Thánh thứ 3 (1096), nhân Toại Ninh quận vương Triệu Cát xuất môn lập Đoan vương phủ, Triết Tông lại thăng Trần Sung nghi làm Quý nghi (貴儀).

Năm Nguyên Phù thứ 3 (1100), tháng giêng, Đoan vương lên ngôi, tức Tống Huy Tông. Theo lễ pháp, Huy Tông tôn Trần Quý nghi làm Hoàng thái phi[5]. Hoàng thái phi trước đó là Chu thị, mẹ của Triết Tông được dâng huy hiệu là tên cung thất ngự trú, để phân biệt rạch ròi.

Năm Kiến Trung Tĩnh Quốc (1101), tháng giêng, Hướng Thái hậu qua đời. Ngay sau đó, Tống Huy Tông tôn sinh mẫu làm Hoàng thái hậu. Tháng 4 ngày Kỷ Mùi, dâng thụy hiệuKhâm Từ Hoàng hậu (欽慈皇后). Tháng 5, ngày Bính Dần, bồi táng Vĩnh Dụ lăng. Ngày Bình Tuất, thăng phụ thần chủ lên Thái miếu[6]. Sau đó, cả nhà bà được hiển quý. Cha bà Trần Thủ Quý Thái úy, anh trai Trần Vĩnh Thành (陳永成) làm Nội điện thừa chế, Trần Vĩnh Thanh (陳永清) làm Đông Đầu cung Phụng quan, cháu trai Trần Trọng Kiên (陳仲堅) làm Tả thị cấm.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ : 欽慈陳皇后,開封人。幼穎悟莊重,選入掖庭,為禦侍。生徽宗,進美人。
  2. ^ 《宋史·卷二百四十三·列傳第二·后妃傳下·欽慈陳皇后》: 欽慈陳皇后,開封人。幼穎悟莊重,選入掖庭,為禦侍。生徽宗,進美人。
  3. ^ 《宋史·卷二百四十三·列傳第二·后妃傳下·欽慈陳皇后》: 帝崩,守陵殿,思顧舊恩,毀瘠骨立。左右進粥、藥,揮使去,曰:「得早侍先帝,願足矣!」未幾薨,年三十二。
  4. ^ 《宋會要輯稿》·第六冊‧後妃一至四
  5. ^ 《宋史·卷一十九·本紀第十九·徽宗一》: 元符三年正月。癸未,追尊母貴儀陳氏為皇太妃。
  6. ^ 《宋史·卷一十九·本紀第十九·徽宗一》: 建中靖國元年春正月壬戌朔,有赤氣起東北,亙西南,中函白氣。將散,復有黑昆在旁。癸亥,有星自西南入尾,其光燭地。癸酉,範純仁薨。甲戌,皇太后崩,遺詔追尊皇太妃陳氏為皇太后。丁丑,易大行皇太后園陵為山陵,命曾布為山陵使。夏四月辛卯朔,日食不見。甲午,上大行皇太后諡曰欽聖憲肅。乙未,上追尊皇太后諡曰欽慈。五月。丙寅,葬欽聖憲肅皇后、欽慈皇后于永裕陵。丙戌,祔欽聖憲肅皇后、欽慈皇后神主于太廟。
  • Tống sử, liệt truyện 2, Hậu phi hạ - Tống Thần Tông Khâm Từ Hoàng hậu