Trận Cầu Giấy

trang định hướng Wikimedia

Trận Cầu Giấy có thể là: