Trận Kompong Speu

Trận Kompong Speu là một trận đánh trong Chiến tranh Việt Nam tại Campuchia, diễn ra vào ngày 12 tháng 6 năm 1970 khi lực lượng phối hợp Quân lực Việt Nam Cộng hòaQuân lực Quốc gia Khmer đã chiến đấu để tái chiếm thủ phủ tỉnh Kompong Speu. Thị trấn đã bị Quân đội Nhân dân Việt NamQuân Giải phóng miền Nam Việt Nam đánh chiếm ngày 13 tháng 6 nhưng được liên quân Việt-Miên chiếm lại vào ngày 16 tháng 6 năm 1970.

Trận Kompong Speu
Một phần của Chiến tranh Việt Nam
Thời gian12-16 tháng 6 năm 1970
Địa điểm
Kết quả Quân lực Việt Nam Cộng hòa và Quân lực Quốc gia Khmer chiến thắng
Tham chiến
Quân đội Nhân dân Việt Nam
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam
Quân lực Việt Nam Cộng hòa
Quân lực Quốc gia Khmer
Chỉ huy và lãnh đạo
Không rõ Không rõ
Lực lượng
1,400 Việt Nam Cộng hòa 4,000
Cộng hòa Khmer 2,000
Thương vong và tổn thất
183 chết 4 chết, 22 bị thương
không rõ

Tham khảoSửa đổi

  • Bowman, John S. (1989). The Vietnam War Day by Day. New York: Mallard Books. ISBN 0-7924-5087-6.
  • Maitland, Terrence (1983). The Vietnam Experience: A Contagion of War. and Peter McInerney. Boston, Mass.: Boston Pub. Co. ISBN 0-939526-05-0.