Trận Lützen

trang định hướng Wikimedia

Có hai trận đánh lớn diễn ra tại Lützen, Đức: