Bản mẫu:Chiến tranh Geipei

Trận Muroyama
Một phần của Chiến tranh Genpei
Thời gian1183
Địa điểm
Muroyama, tỉnh Harima
Kết quả nhà Taira chiến thắng
Tham chiến
gia tộc Minamoto gia tộc Taira
Chỉ huy và lãnh đạo
Minamoto no Yukiie Taira no Tomomori

Trận Muroyama là một trong nhiều trận đánh trong cuộc nội chiến thế kỷ 12 ở Nhật được biết đến với cái tên Chiến tranh Genpei. Tại Muroyama, Minamoto no Yukiie cố bù đắp lại cho mất mát trong Trận Mizushima bằng cách tấn công quân đội Taira. Quân đội nhà Taira chia thành 5 hướng, mỗi hướng đều tấn công thành công, và làm tổn thất nặng quân đội của Yukiie. Cuối cùng bị bao vây, quân đội Minamoto buộc phải tháo chạy.

Tham khảo sửa

  • Turnbull, Stephen (1998). 'The Samurai Sourcebook'. London: Cassell & Co.