Trận Soor

trang định hướng Wikimedia

Trận Soor là tên gọi của hai trận đánh tại Böhmen trong cuộc kình địch Áo-Phổ: