Trận Thermopylae (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trận Thermopylae là một trận đánh quan trong diễn ra năm 480 TCN trong cuộc chiến tranh Ba Tư.

Ngoài ra, đây còn là tên gọi của: