Trận Thessalonica diễn ra vào Mùa Hè hoặc là Mùa Thu năm 380 giữa quân Goth do thủ lĩnh Fritigern cầm đầu và Quân đội Đông La Mã do Hoàng đế Theodosius I thân chinh thống lĩnh. Vừa hồi phục sau thảm bại tại trận Hadrianopolis, quân Đông La Mã một lần nữa thua lớn. Theodosius I rút quân về Thessalonica và trao lại quyền chỉ huy chiến dịch cho Hoàng đế Tây La MãGratianus.

Trận Thessalonica
Thời gianMùa Hạ hoặc Mùa Thu năm 380
Địa điểm
Kết quả Người Goth chiến thắng
Tham chiến
Đế quốc Đông La Mã Người Goth
Chỉ huy và lãnh đạo
Theodosius I Fritigern

Tham khảo sửa


Tham khảo sửa


Bản mẫu:AncientRome-battle-stub