Trịnh Lân Chỉ (정인지, Jeong Inji, Hanja: 鄭麟趾), tự là Bá Thư, hiệu là Học Dịch Trai là một nhà nho, sử gia người Triều Tiên. Ông sinh năm 1396Seoul và mất ngày 26 tháng 11 năm 1478.

Jeong Inji
정인지
Thụy hiệuMunseong
Thông tin cá nhân
Sinh
Ngày sinh
28 tháng 12, 1396
Nơi sinh
Seoul
Mất
Thụy hiệu
Munseong
Ngày mất
26 tháng 11, 1478
Nguyên nhân mất
bệnh
Giới tínhnam
Nghề nghiệpngười viết tự truyện, nhà thơ, công chức
Quốc tịchNhà Triều Tiên
Sáng tác nổi bậtLong Phi Ngự Thiên Ca
Nhân vật người Triều Tiên
Jeong In-ji
Hanja
鄭麟趾
Bút danh
Hangul
학역재
Hanja
學易齋
Romaja quốc ngữhagyeokjae
McCune–Reischauerhagyŏkchae

Dưới thời Thế Tông nhà Triều Tiên, ông được bổ làm quan đốc học. Trịnh Lân Chỉ có thể là tác giả chính của Huân Dân Chính ÂmHuân Dân Chính Âm Giải Lệ, tác phẩm truyền bá chữ hangul. Ông còn đứng đầu nhóm học giả biên soạn Cao Ly Sử - một chính sử về thời Cao Ly, tham gia biên soạn Long Phi Ngự Thiên Ca - một cuốn sách ghi lại các bài thơ ca Triều Tiên bằng chữ hangul.

Bút tích của Jeong In-ji (Trịnh Lân Chỉ).

Tác phẩm sửa

 • Hunminjeongeum (훈민정음, 訓民正音, Huấn Dân Chính Âm)
 • Hunminjeongeumhaerye (훈민정음예해, 訓民正音例解, Huân Dân Chính Âm Giải Lệ)
 • Hakyeokjaejip (학역재집, 學易齋集, Học dịch trai tập)
 • Yukdaeyukbeop (역대역법, 歷代曆法, Lịch đại lịch pháp)
 • Goryeosa (고려사, 高麗史, Cao Ly sử)
 • Goryeosajeolyo (고려사절요, 高麗史節要, Cao Ly sử tiết yếu)
 • Yukdaebyeongyo (역대병요, 歷代兵要, Lịch đại binh yếu)
 • Saryunohjip (사륜오집)
 • Jachitonggamhunui (자치통감훈의, 資治通鑑訓義, Tư trì thông giám huấn nghĩa)
 • Sejongsillok (세종실록, 世宗實錄, Thế Tông thực lục)
 • Yongbieocheonga (용비어천가, 龍飛御天歌, Long Phi Ngự Thiên Ca)

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa